Czy zdjęcia obrotowe produktów pomagają w zakupach internetowych?
Wyniki ankiety.

Zajmując się fotografią obrotową produktów przez kilka ostatnich lat swą uwagę kierowałem głównie w stronę firm, które są lub mogą być zainteresowane tą usługą. Koncentrując się na pozyskaniu własnych Klientów, w dużym stopniu pomijałem tych, którzy są w rzeczywistości najważniejszymi jej odbiorcami. Bo przecież to konsumenci, dokonujący zakupów w Internecie, poszukujący najlepszych i rzetelnych informacji o produkcie który chcą kupić są tu najbardziej kluczowi. Dlatego w ostatnich kilku tygodniach zbierałem informacje bezpośrednio od tych, którzy na co dzień podejmują decyzję o tym, który produkt kupią, oraz dlaczego kupią go w określonym sklepie

Informacje zbierane były w formie ankiety dostępnej online. Została ona rozesłana do prawie wszystkich moich internetowych znajomych, zamieściłem ją też na wielu grupach konsumenckich, a także na kilku grupach zrzeszających sprzedawców i właścicieli sklepów internetowych. W tym miejscu bez owijania w bawełnę przyznaję, że liczba oddanych głosów oddanych w ankiecie nie była oszałamiająca. Została ona wypełniona przez 81 osób, nie dobiłem zatem nawet do setki. Cóż, cieszę się udało się zmotywować choć taką część użytkowników Internetu do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Mam nadzieję, że choć zebrana ilość informacji może nie być statystycznie istotna, to same wyniki pokażą pewne tendencje obecne wśród klientów, którzy dokonują zakupów w Internecie. Chciałbym też, aby przedstawione informacje okazały się przydane dla internetowych sprzedawców.

Postanowiłem, że na początku zaprezentuję suche wyniki ankiety, aby każdy z czytających mógł sam dokonać ich oceny. Zaś poniżej wyników przedstawię własne, niekoniecznie obiektywne wnioski.

1. Jak często dokonujesz zakupów w sklepach internetowych?

Odpowiedzi:
 • 1 – 2 razy w miesiącu: 53, 1%
 • 1 – 2 razy w tygodniu: 29,6%
 • Rzadziej niż 1 raz w miesiącu: 17,3%
Jak często dokonujesz zakupów w sklepach internetowych?, zdjęcia obrotowe produktów

2. Jakie produkty kupujesz online?

(możliwość zaznaczenia jednej lub kilku odpowiedzi)

Odpowiedzi:
 • Odzież: 71,6%
 • Sprzęt elektroniczny: 69,1%
 • Buty: 51,9 %
 • Zabawki: 49,4 %
 • Sprzęt AGD: 33,3 %
 • Sprzęt sportowy 29,6 %
 • Meble: 28,4 %
 • Produkty spożywcze: 17,3 %
 • Inne produkty: 30, 9 %
Jakie produkty kupujesz online?, fotografia obrotowa

3. Który z czynników wymienionych poniżej najbardziej pomaga Ci w podjęciu decyzji
o zakupie online?

(możliwość wybrania jednej lub kilku odpowiedzi)

Odpowiedzi:
 • Zdjęcia produktu: 84%
 • Opis produktu: 86,4%
 • Opinie innych użytkowników 64,2%
Który z czynników wymienionych poniżej najbardziej pomaga Ci w podjęciu decyzji<br> o zakupie online, zdjęcia obrotowe produktów

4. Czy dokonując zakupów w internecie spotkałeś/spotkałaś się z prezentacją produktu w postaci zdjęć obrotowych (360 stopni)?

Odpowiedzi:
 • Tak: 75,3%
 • Nie: 24,7%
Czy dokonując zakupów w internecie spotkałeś/spotkałaś się z prezentacją produktu w postaci zdjęć obrotowych (360 stopni)?, fotografia obrotowa, prezentacje 360 produktów

5. Jak subiektywnie oceniasz popularność zdjęć 360 stopni w sklepach internetowych?

Odpowiedzi:
 • Widzę je bardzo często: 3,7%
 • Widzę je często: 13,6%
 • Są rzadkością: 82,7%
Jak subiektywnie oceniasz popularność zdjęć 360 stopni w sklepach internetowych?, fotografia obrotowa, 360 zdjęcia

6. Czy zdjęcie obrotowe produktu pomogło Ci podjąć decyzję zakupu produktu w Internecie?

Odpowiedzi:
 • Tak: 67,9%
 • Nie: 32,1%
Czy zdjęcie obrotowe produktu pomogło Ci podjąć decyzję zakupu produktu w Internecie?, fotografia obrotowa, 360 zdjęcia

7. Twój przedział wiekowy to:

Odpowiedzi:
 • Mniej niż 20 lat: 2,5%
 • 20 – 30 lat: 44,4%
 • 31-40 lat: 39,5%
 • 41 – 50 lat: 8,6%
 • Więcej niż 50 lat: 4,9%
Twój przedział wiekowy to:, fotografia obrotowa, 360 zdjęcia

Czas na wnioski:

Jakie są moje wnioski? Postaram się przedstawić kilka poniżej. Na pewno nie jestem obiektywny, wszak zależy mi na popularności fotografii obrotowej. Jednak pewne tendencje są zauważalne niezależnie pod perspektywy.

1. Konsumenci są świadomi

Ponad 75% ankietowanych spotkała się podczas robienia zakupów z fotografią obrotową produktów. Zatem dla zdecydowanej większości zdjęcia obrotowe nie są nowością.

2. W Internecie kupujemy oczami

Niby oczywista sprawa, ale myślę że warto to podkreślić. Dla 84% ankietowanych zdjęcie produktu ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Faktem jest, że opis produktu delikatnie wyprzedził w tym badaniu zdjęcie (uzyskał wynik 86,4%). Jednak myślę, że podobna wartość obu elementów wskazuje, że dopełniają się one. Zdjęcie jest potwierdzeniem autentyczności opisu i na odwrót.

Co ciekawe, elementem, który uzyskał najniższą wartość są opinie innych użytkowników. Polegamy zatem na własnym doświadczeniu, które uzyskujemy poprzez kontakt z produktem oraz własnym wnioskom, które wyciągamy na podstawie opisu. Pozwolę sobie postawić tezę, że zdjęcia obrotowe mogą uczynić doświadczenie klienta silniejszym i pomóc mu w dokonaniu trafnej decyzji zakupowej. To w konsekwencji może przełożyć się na lepszą relację ze sprzedawcą internetowym i (miejmy nadzieję) regularne zakupy w określonym sklepie.

3. Zdjęcia obrotowe pomagają w zakupach online

Prawie 68% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Zatem dla sporej większości kupujących online zdjęcia obrotowe produktów mają pozytywny wpływ na decyzję o zakupie.

4. Zdjęcia obrotowe produktów to wciąż rzadkość

Ponad 82% ankietowanych uznało, ze zdjęcia obrotowe są rzadkością w sklepach internetowych. Ta odpowiedź może zaskoczyć, zwłaszcza jeśli uznamy, że większość klientów docenia fotografię obrotową. Przyczyn tego stanu może być wiele. Poczynając od rodzaju najczęściej kupowanych produktów (nie w każdej kategorii produktów zdjęcia obrotowe są łatwe do wykonania), poprzez cenę zdjęć obrotowych, która cały czas jest wyższa niż wykonanie kilku pojedynczych zdjęć). Być może właściciele sklepów internetowych nie doceniają potencjału, jaki tkwi w fotografii obrotowej, a może też zdążyli już skorzystać z tego typu prezentacji produktu, i nie zauważyli w niej wymiernej korzyści.

Z własnego doświadczenia dodam, że nieustannie kontaktują się ze mną przedstawiciele wielu branż zainteresowani fotografią obrotową. Widzą w niej potencjał i są przekonani, że dzięki tej formie prezentacji produktu wyprzedzą konkurencję. Myślę, że to dobry kierunek, który wciąż pozwala wyróżnić się w sieci na tle produktów promowanych w formie tradycyjnej fotografii.

5. Jest jeszcze wiele do zrobienia

Ten wniosek będzie spojrzeniem nieco przeciwnym do wniosku pierwszego. Spośród uczestników ankiety 80% to ludzie w przedziale wiekowym pomiędzy 20 a 40 lat. Ludzie ci konsumują najwięcej, a mimo to ponad 22% z nich nie spotkała się ze zdjęciami obrotowymi produktów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to najliczniejsza grupa w piramidzie populacji i założymy, że (zgodnie z wnioskiem nr 3) zdjęcia obrotowe wpływają korzystnie na decyzję o zakupie, to może się okazać, że fotografia obrotowa cały czas może wpływać na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez sprzedawców, którzy z niej korzystają.

Na koniec pozwolę sobie skomentować odpowiedzi na pytanie nr 2. W zasadzie wszystkie rodzaje produktów, które kupujemy w sieci mogą być zaprezentowane w postaci zdjęć obrotowych. Osobiście fotografowałem już odzież, obuwie, zabawki, sprzęt AGD, sprzęt sportowy oraz meble. Jedyna grupa produktów, z którą nie miałem do czynienia w przypadku zdjęć obrotowych to produkty spożywcze. Mimo to nie możemy być pewni, w jaki sposób zareagują kupujący, gdy zobaczą w karcie produktu zdjęcie obrotowe kaszy gryczanej lub pudełko ulubionych ciasteczek. Niewykluczone, że kupią je chętniej :)

Referencje:

Nasi Klienci to dziesiątki zadowolonych ze współpracy firm. Z większością z nich współpracujemy stale od początku naszej działalności.
Poniżej prezentujemy wybrane referencje Klientów.
 Packshoty, zdjęcia produktów, Warszawa
Zdjęcia na aukcje internetowe, Allegro
Fotografia produktowa, reklamowa
Fotograficzna dokumentacja zleceń
Zdjęcia dla sklepów internetowych